Avis ร่วมกับ รถชน.com


Avis ร่วมกับ รถชน.com

Avis ร่วมกับ รถชน.com แนะนำวิธีได้ใช้รถฟรี เมื่อรถถูกชน และรถซ่อมอยู่

ต้องการใช้รถ ราคาพิเศษ


กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน


โครงการคุ้มครองผู้ที่ถูกชนและเสียโอกาสต่างๆ
เราช่วยเหลือท่านที่ถูกรถชนและเรียกร้องค่าซ่อม และค่าชดเชยในการจัดหาและเช่ารถ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล

รถเกิดอุบัติเหตุ รถถูกชน เอวิสราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ รถถูกชน
รถเกิดอุบัติเหตุ รถถูกชน เอวิสราคาพิเศษ
รถเกิดอุบัติเหตุ รถถูกชน เอวิสราคาพิเศษ