สาขาบริการเอวิส

เอวิส (ประเทศไทย) ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถยนต์ซึ่งมีสาขาให้บริการมากกว่า 29 แห่งทั่วประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ให้บริการตามสนามบินเป็นหลักและในพื้นที่ที่น่าสนใจ

ภาคเหนือ : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่สอด, น่าน, ลำปาง, พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครพนม, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, สากลนคร

ภาคกลาง : สาทรกรุงเทพ, สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินดอนเมือง, พัทยา, อู่ตะเภา, หัวหิน

ภาคใต้ : ภูเก็ต, ป่าตอง, กระบี่, สมุย, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ระนอง


กรุงเทพ สุขุมวิท

ที่ตั้ง 259 ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Location Code : BKA
13°43'27.9"N 100°32'38.7"E
เวลาทำการ : 08:00 19:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง เลขที่ 999 หมู่1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Location Code : BKK
13°41'35.4"N 100°45'01.0"E
เวลาทำการ : 08:00 22:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ที่ตั้ง ชั้น1 ภายในประเทศ (ขาเข้า) 222 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Location Code : DMK
13°54'47.8"N 100°36'15.0"E
เวลาทำการ : 08.00 20:00 ทุกวัน

พัทยา

ที่ตั้ง 240/2 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Location Code : PYA
12°57'02.7"N 100°53'07.3"E
เวลาทำการ : 08:00 17:00 ทุกวัน

หัวหิน

ที่ตั้ง 15/112 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Location Code : HHM
12°35'48.9"N 99°56'59.0"E
เวลาทำการ : 08:00 17:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ที่ตั้ง 60 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Location Code : CNX
18°46'13.4"N 98°58'05.0"E
เวลาทำการ : 07:30 21:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ที่ตั้ง ถ. เชียงราย-แม่จัน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Location Code : CEI
19°57′08″N 99°52′58″E
เวลาทำการ : 07:30 21:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

ที่ตั้ง ถ.พิษณุโลก-บึงพระ ต.เหรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Location Code : PHS
16°46'16.1"N 100°16'54.9"E
เวลาทำการ : 08:30 19:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานอุดรธานี

ที่ตั้ง ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Location Code : UTH
17°23'13.6"N 102°46'31.5"E
เวลาทำการ : 07:30 21:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยาน ขอนแก่น

ที่ตั้ง ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Location Code : KKC
17°23'13.6"N 102°46'31.5"E
เวลาทำการ : 08:00 20:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ที่ตั้ง 222 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Location Code : HKT
8°06'39.9"N 98°18'23.2"E
เวลาทำการ : 07:30 21:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานสมุย

ที่ตั้ง 99 หมู่ 4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
Location Code : USM
9°32'56.8"N 100°03'50.5"E
เวลาทำการ : 07:00 19:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ที่ตั้ง 99 หมู่ 3 ต.คลองหลากิ่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115
Location Code : HDY
6°56'11.5"N 100°23'37.3"E
เวลาทำการ : 07:00 21:30 ทุกวัน

ท่าอากาศยานกระบี่

ที่ตั้ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
Location Code : KBV
8°05'58.4"N 98°58'58.9"E
เวลาทำการ : 07:30 21:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยาน สุราษฏร์ธานี

ที่ตั้ง 73 ม. 3 ต.หัวเตย อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Location Code : URT
9°08'02.1"N 99°08'32.9"E
เวลาทำการ : 07:00 20:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ที่ตั้ง 364 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
Location Code : UBP
15°14'49.4"N 104°52'15.8"E
เวลาทำการ : 07:30 20:00 ทุกวัน

สนามบินนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง 598 หมู่10 ต.ปากพูน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000
Location Code : NST
8°32'24.3"N 99°56'23.9"E
เวลาทำการ : 07:00 20:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง

ที่ตั้ง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง 92000
Location Code : TST
7°30'41.3"N 99°36'55.1"E
เวลาทำการ : 08:00 19:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยานน่านนคร

ที่ตั้ง ถ.น่าน -ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ. น่าน 55000
Location Code : NNT
18°48'09.9"N 100°47'05.5"E
เวลาทำการ : 09:30 19:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยาน นครพนม

ที่ตั้ง ถ.นิตโย ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ. นครพนม 48000
Location Code : KOP
17°23′02″N 104°38′35″E
เวลาทำการ : 08:30 20:00 ทุกวัน

ท่าอากาศยาน บุรีรัมย์

ที่ตั้ง 143 หมู่ 12 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150
Location Code : BFV
15°13'40.5"N 103°14'52.3"E
เวลาทำการ : 07:30 16:30 ทุกวัน

ที่ตั้ง
Location Code : PYD
เวลาทำการ : 08:00 17:00 ทุกวัน