FAQs


คำถามที่พบบ่อย

เอกสารจำเป็นในการรับรถ

บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้เช่า และผู้ขับเสริม (ถ้ามี)

ใบขับขี่ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบขับขี่สากลตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้เช่า และผู้ขับเสริม (ถ้ามี)

บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่า และมีวงเงินเพียงพอสำหรับชำระค่าเช่า และล็อควงเงิน 8,000 บาท หรือ 15,000 บาท ขึ้นกับประเภทรถ

*เอกสารที่แสดงในตอนรับรถต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาหรือรูปถ่ายแทนได้


การชำระเงิน

Pay Now : ชำระค่าเช่าทางออนไลน์ทันทีที่ทำการจอง

Pay Later : ยืนยันการจองโดยยังไม่ต้องชำระเงิน ค่าเช่าจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต ณ จุดรับรถ หรือที่ คอลเซ็นเตอร์

* ผู้เช่าจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตสำหรับการล็อควงเงิน (มัดจำ) ณ วันรับรถ บริษัทไม่รับเงินสดหรือบัตรเดบิต


ฉันควรทำอย่างไรเมื่อรับรถ

หลังจากแสดงเอกสารสำคัญในการรับรถแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพรถทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งหน้าปัดระดับน้ำมัน พร้อมพนักงานของเรา หากพบจุดเสียหาย กรุณาแจ้งให้พนักงานบันทึกบนใบรับรถ


การเติมน้ำมัน

เมื่อคืนรถกรุณาเติมน้ำมันให้เท่ากับระดับน้ำมันตอนรับรถ ซึ่งปกติจะเต็มถัง กรณีคืนรถน้ำมันไม่เต็มถังท่านต้องชำระค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียม