www.AvisThailand.com
Tel. 662-2511131-2
662-2555300-4
Home Get a Quote Know Us Better Contact Us Partner& link
Latest Offers Book Your Car Car & Renting Guide Avis Services Car Leasing Chauffeur Drive Travel Agent Request Maintenace Avis used Car


AVIS Thailand Long Term Rental

Just let us know we will provide the best rate guarantee.


เพียงแจ้งให้เราทราบความต้องการของคุณ
เราจะเสนอบริการและเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Welcome to AVIS Thailand Long Term Rental !
Easy steps to get the best rate
 1. Tell us what you want and tell us how much you want to pay. You can also told us the purpose of the vehicle and your extend amount.
 2. We will send customize rate depend on your requirement to your email by automatic booking system.
 3. Our specialist will contact you back to your email and your mobile phone number
 4. We guarantee two days contact back or we let you use to day for free.
 5. If you want any negotiation you can call back at our call center
  02-251-1131 or just chick www.avisthailand.com/contact to contact our specialist 24 hours.
 6. Avis specialist recode the custom rate that provide to us please tell us.
  1. Your real demand of using this vehicle such as replace exiting vehicle,
  2. Position car
  3. Sale car
  4. Other
We have the beat rate and best service guarantee; please allow us to contact you at your telephone and your email.
Before you making any decision, let us offer the better rate and condition to you then you can save your money and your time and more your benefit.
ยินดีต้อนรับท่านสู่การเช่ารถระยะยาวกับเอวิส !
ขั้นตอนที่จะได้ราคาพิเศษที่ดีที่สุด
 1. กรุณาบอกเราถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ รุ่นรถยนต์ มูลค่าเงินที่ต้องการจ่าย รวมถึงความต้องการอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมข้อมูลให้คุณได้ล่วงหน้า
 2. เราจะส่งราคาตามการคำนวณอัตโนมัติตามที่คุณได้แจ้งมากลับไปยังอีเมล์ของคุณ
 3. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณกลับไปกรุณาให้ข้อมูลทางอีเมล์และมือถือเพื่อความถูกต้อง
 4. เรายืนยันการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการมิฉะนั้นคุณจะได้ใช้รถฟรี 2 วัน
 5. ถ้าคุณต้องการต่อรองราคาหรือปรับปรุงเงื่อนไขหรือสอบถามเงื่อนไขอื่นๆ สามารถโทรได้ที่ 02-251-1131 หรือเข้าที่เว็บไซต์ www.avisthailand.com/contact โดยสามารถดำเนินการได้ 24 ชั่วโมง
 6. เจ้าหน้าที่จะทำการเสนอราคาตามการให้ข้อมูลของคุณอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถแบ่งประเภทตามการใช้รถดังนี้
  1. บอกความต้องการที่แท้จริงอย่างเช่นรถยนต์ รถทดแทน
  2. รถประจำตำแหน่ง
  3. รถสำหรับพนักงานขาย
  4. อื่นๆ
เรายืนยันจะให้ราคาที่พิเศษที่สุด บริษัทขอความกรุณาในการติดต่อไปยังท่านผ่านช่องทางอีเมล์และมือถือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนคุณตัดสินใจกรุณาให้เรามีโอกาสได้เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งราคา วิธีการชำระ และ รถยนต์เพื่อคุณจะได้นำไปเปรียบเทียบ
AVIS offers the convenient and rapid program for you who would like to to rent a car for long term – 1 month to 5 years – at a very special rate, AVIS Long Term Rental is the quickest way to find detail of rental you need – group car, type of car, rate per month, etc. AVIS Long Term Rental benefits you with
 1. Cnsequent costs of maintenance, repair
 2. Auto part check up every 10,000 k.m. usage
 3. Free maintenance and repair
 4. Replacement car in case of accident or car is broken down
 5. Motor insurance
 6. Car tax
 7. Car registration
AVIS guarantee you with quality control, international standard of maintenance and safety. We provide it for your own safety and convenience. All you have to do is drive the car and leave other matters to AVIS!
Just fill in detail in the below space, then you'll receive the quotation rate right away via email for your consideration. Should more detail may require, please do not hesitate to call us at tel. 02-251 1131-2 (international call 66 2 251 1131-2).
เอวิสมีความยินดีที่จะเสนอราคาการเช่ารถระยะยาวตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 5 ปี ในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นโปรแกรมการเช่าเพื่ออำนวยความสะดวกสบายสำหรับท่าน และจะสามารถค้นหารายละเอียดที่ท่านต้องการได้ ทั้งประเภทรถ ยี่ห้อรถ ราคา ฯลฯ ราคาของการเช่ารถระยะยาวของเอวิส ทำให้ท่านปลอดจากความกังวลจาก
 1. ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายของปัญหาเครื่องยนต์
 2. การตรวจสอบอะไหล่รถทุกๆ 10,000 ก.ม.ของการใช้รถ
 3. การซ่อมและการบำรุง
 4. รถทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถใช้งานไม่ได้
 5. ประกันภัยสำหรับรถยนต์
 6. ภาษีรถ
 7. ภาษีทะเบียน
เอวิสรับประกันคุณภาพการซ่อมบำรุงความปลดอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่านผู้ใช้รถเอวิส ท่านจะขับรถอย่างไร้กังวลและมอบภาระอื่นๆให้กับเอวิสดูแลเอง
ท่านเพียงแต่กรอกข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่างด้านล่าง หลังจากนั้นท่านจะได้รับข้อมูลตอบกลับพร้อมราคาค่าเช่าที่เสนอให้ตามที่ต้องการทราบ ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาอย่าลังเลใจที่จะโทรถามได้ที่ โทร. 02-251 1131-2 (โทรต่างประเทศ 66 2-251 1131-2).
 
:: Renter Detail
 
รถยนต์ที่ท่านต้องการใช้บริการ(รุ่น/ยี่ห้อ) / Model you are Interested

Please check detail at Click Fleet Guide
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ / You can choose more than one car group

Car Group
O-Toyota Yaris 1.2 Auto or Similar  
B-Toyota Vios 1.5 Auto or Similar
K-Honda Jazz 1.5 Auto or Similar
C-Toyota Altis 1.6 Auto or Similar
D-Toyota Altis 1.8 Auto or Similar
I-Toyota CHR 1.8 Auto or Similar
E-Toyota Camry 2.0 G Auto or similar  
F-Honda CRV 2.0 Auto or similar 
P-Toyota Fortuner 3.0 Auto or similar  
M-Toyota Innova 2.0 G Auto or similar  
N-Toyota Vigo Double Cab 3.0 Auto or similar 
L- Toyota Commuter Highroof or similar  
Other Car Model :
Remark :

 
Note
  * Please fill in all detail so that we could contact you back.
 
Special Rate
Toyota Vios 1.5
Manual or similar
Honda City 1.5
Auto or similar
Toyota Yaris 1.5
Auto or similar
Toyota Fortuner 3.0 or similar
Toyota Camry 2.0G
or similar
 

 

 
Monthly & LongTerm in Thai
Monthly & LongTerm in English
   
 :: Fleet Guide  

Car Group
Make & ModelNo. of Passenger & Luggage
Car picture Example
B
Economy Car (Auto)
Toyota Vios 1.5 Manual or similar
Passenger 4 - Luggage 1L & 2S
K
Compact Car (Auto)
Toyota Yaris 1.5 Auto or similar
Passenger 4 - Luggage 1L & 2S
C
Intermediate Car (Auto)
Toyota Altis 1.6 Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 2S
D
Standard Car (Auto)
Honda Civic 1.8 Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 2S
I
Premium Car (Auto)
Toyota CHR Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 3S
E
Premium Car (Auto)
Toyota Camry 2.0 G Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 3S
F
Intermediate 4WD (Auto)
Honda CRV 2.0 Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 2S
P
Premium 4WD (Auto)
Toyota Fortuner 3.0 Auto or similar
Passenger 5 - Luggage 2L & 2S
M
People Carrier
Toyota Innova 2.0 Auto or similar
Passenger 6 - Luggage 2L & 2S
N
Standard 4WD (Auto)
Toyota Vigo Double Cab 3.0 Auto
Passenger 4 - Luggage 4L &4S
L
Passenger Van (Manual)
Toyota Hiace 2.5 Manual or similar
Passenger 12 - Luggage 2L & 2S
Destination Guides Car & Fleet Guide Car Rental Locations
Untitled Document