“สิทธิพิเศษ Bangkok Airways "
Pick-up City/ Airport
Start Date Time
End Date Time
Flight

AVIS x - Beyond Flying


 Beyond Flying


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. จองและชำระล่วงหน้าก่อนการเดินทางเท่านั้น ผ่าน wwww.AVISThailand.com/BeyondFlying และแสดง Boarding Pass Bangkok Airways พร้อมกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ และการจองขึ้นอยู่กับสาขาและรถว่าง ณ ขณะนั้น สามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมงนับจากเวลารับรถ (ในช่วงเวลาทำการสาขา) หากเกิน 4 ชม. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 2. ราคารวม CDW ความคุ้มครองความเสียหายรอบตัวรถแบบมีค่าความรับผิดชอบส่วนแรก โดยบริการเสริมอื่นๆ สามารถซื้อเพิ่มได้เมื่อขณะทำจองในหน้าก่อนยืนยันการจอง หรือที่สาขาบริการ ณ วันที่รับรถ
 3. เอกสารประกอบการเช่ารถ
  a) บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
  b) ใบขับขี่รถยนต์ (ชาวไทย) หรือใบขับขี่สากล (ชาวต่างชาติ) ไม่หมดอายุของผู้เช่า และของผู้ขับเสริม (ถ้ามี)
  c) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการล็อควงเงินมัดจัด 8,000 – 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทรถ) และชำระค่าเช่าและค่าบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)

  *หากชำระเงินด้วยบัตรเดบิตในการจอง ผู้เช่ามีความจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิดตที่เป็นชื่อผู้เช่าสำหรับการการล็อควงเงินมัดจำ และเอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาหรือรูปภาพแทนได้

 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้ และไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดกรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Terms and Condition ก่อนหน้ายืนยันการจอง