www.AvisThailand.com
โทร. 662-2511131-2
662-2555300-4
668-1-3785697
หน้าหลัก เกี่ยวกับราคา รู้จัก Avis ติดต่อ ลิงค์
ข้อเสนอล่าสุด บริการจองรถเช่า คู่มือเช่ารถ บริการ Avis เช่ารถระยะยาว รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัททัวร์ Avis used Car
กรุงเทพฯ ชะอำ หัวหิน เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ขอนแก่น กระบี่ นครศรีธรรมราช
พัทยา พิษณุโลก ภูเก็ต สมุย สุราษฎร์ธานี ตรัง อุดรธานี  อุบลราชธานี  

NAKHONPHANOM

NAKHONPHANOM : General Information

    Located on the right bank of the majestic Mekong River is Nakhon Phanom an ancient city with a name that literally means of City of Hills .


    The lovely setting of the provincial capital is enhanced by the rugged beauty of jungle covered mountains which lie beyond the Laotian town of Tha Khaek , located on the opposite bank of the river. Nakhon Phanom is renowned as a great place with beautiful scenery and relaxing ambiance by the Mekong River .

With a history that dates back many thousands of years, the province is a melting pot of diverse ethnic cultures and traditions. However, the culture with the strongest influence on the architecture, customs and cuisine of the province is the Lao culture.

Encompassing a total area of 5,512 square kilometers, most of which are high hills and plains covered with lush and virgin forests, Nakhon Phanom is where Phra That Phanom, the most sacred and ancient religious monument of the Northeast, is located. Both Thais and Laotians usually make their pilgrimage to this highly venerated site to ask for blessings. In addition, visitors can experience the unique fusion of Thai and Lao arts and culture through customs such as the Bai-Sri-Su-Kwan ceremony (the extension of a generous welcome to guests when a potent brew of home-made liquor is usually served).

History of Nakhon Phanom

One of the important cities of upper I-San, Nakhon Phanom was once known as " Sri Kotrabun Kingdom ". Most historians believe that when King Rama I ruled Vientiane , the area was named "Maruka Nakhon". It was later renamed "Nakhon Phanom", because of its outstanding geographical feature its location among many hills and mountains.

Throughout history, Laotians and people from other ethnic groups had migrated across the Mekong River . This recurring pattern of migration left its mark on the local dialects, customs and cuisine of Nakhon Phanom. Some historic treasures include folk dances such as the Sri Kotrabun dance, which is regarded as the symbolic dance of Nakhon Phanom's, the Fon Phu Thai, Sek-Ten-Sak and So Tung Bung that are performed on special occasions.

Todays Nakhon Phanom

Nakhon Phanom, which is 740 kilometers from Bangkok , covers an area of 5,512 square kilometers and is comprised of the following districts: Mueang Nakhon Phanom, Pla Bak, Tha Uthen, Phon Sawan, Ban Phaeng, That Phanom, Renu Nakhon, Na Kae, Si Songkhram, Na Wa , Na Thom and Wang Yang.

NAKHONPHANOM : How to get there

By Car

Route 1: From Bangkok, take the Bangkok-Nakhon Ratchasima route, then proceed to Ban Phai along Highway No. 2, take Highway No. 23 and Highway No. 213 to Sakhon Nakhon Province via Maha Sarakham and Kalasin Provinces and continue the trip along Highway No. 22 to Nakhon Phanom for a total distance of 740 kilometers.

Route 2: From Bangkok take Highway No. 1, Pahonyothin Road, to Saraburi. At the main junction, kilometer 107 marker, turn right onto Highway 2 (Friendship Highway) and proceed past Nakon Ratchasima Province to Ban Phai (a district of Khon Kaen Province) and turn right onto Highway 23. Follow the route to Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom Provinces for a total distance of 735 kilometers.

By Bus

Buses depart from Bangkok's Northern Bus Terminal (Mochit 2 Bus Terminal) to Nakhon Phanom Province every day between 6.00 a.m. and 8.00 p.m. There are different classes of bus services provided - regular, air-conditioned and VIP with fares ranging from 360 baht to 579 baht). For more information call Transport Co. Ltd. Tel. 0 2936 2852-66. Alternatively, you can visit www.transport.co.th to find more up-to-date information on schedules and fares.

To/From other neighboring provinces

Regular bus services operate between Nong Khai to Nakhon Phanom via Sakon Nakhon at the rate of 79 bahts, while air-conditioned buse services are provided hourly from 6 a.m. to 11 a.m. at the rate of 143 baht.

From Udon Thani regular bus services are provided at the rate of 128 baht, while air-conditioned bus services are provided at the rate of 211 baht.

In addition, bus services between Nakhon Phanom and Mukdahan Provinces are provided on an hourly basis from 5.00 a.m. to 5.00 p.m. daily, while air-conditioned buses services between Nakhon Phanom and Khorat Provinces are provided 3 times a day at the rate of 264 baht.

By Air

PB Air provides daily flight services from Bangkok to Nakhon Phanom, except Tuesdays and Saturdays. For more information, contact their Bangkok office at tel. 0-2261-0220 5.

Thai Airways International provides daily flight services between Bangkok and Nakhon Phanom with a flight time of 1.10 hours. In addition, there are flights from Sakon Nakhon to Nakhon Phanom (25 minutes, 300B), but not in the reverse direction. THAI Airways runs shuttle van between the airport, 16 kilometers away, and the city centre. For more information, contact the Bangkok office at tel. 0-2280-0060, 0-2628-2000 or visit its website at www.thaiairways.com.

By Boat

A ferry boat across the Mekong River to Tha Khaek, in Laos, costs 40 baht per person; in both directions. Only travelers traveling with valid Lao visas are permitted to cross to Tha Khaek.

NAKHONPHANOM : Festival & Event
Nakhon Phanom Somgkran Festival
Date : April 12 - 15, 2009
Venue : Meuang District (Nakhon Phanom provincial centre) and Renu Nakhon Municipality, Nakhon Phanom

Buddhist bathing rituals are performed in accordance with ancient customs and traditions. Scented lustral water is sprinkled over sacred sites such as the 2,000-year old Phra That Phanom stupa — the most sacred and ancient monument of the Northeast and the landmark of Nakhon Phanom, holy footprints of Lord Buddha, temples, Buddha images as well as monks in a gesture of reverence. Religious rituals include the building of sand stupas and the tying of sacred string around the Phra That Phanom stupa. Folk games and traditional I-san folk performances create a colourful festive ambience.

Activities
Bai Sri Suu Khwan Welcome Ceremony for visitors to Nakhon Phanom
Ritual bathing of stupas associated with the days of the week and birthdays
Stupas, as well as Buddha images, are bathed in scented lustral water, in a Buddhist merit-making gesture.
Building of sand stupas in temple grounds

Highlight on 12 April
Tying of a sacred string around the 2000-year-old chedi (stupa) highly revered by the peoples of Thailand and Laos. The stupa is situated in the middle of the Mekong River.

Other attractions
Traditional I-San style market by the Mekong River
Thai-Chinese-Vietnamese ‘Food Street’
Traditional I-San folk and cultural performances

Contact information
:
TAT Nakhon Phanom Office Tel : +66 (0) 4251 3490-1
E-mail : tatphnom@tat.or.th
website : www.songkran.net

NAKHONPHANOM : Activities

Phra That Tha Uthen

Phra That Tha Uthen is located opposite Hin Bun town in Laos. It is situated approximately 26 kilometers north of the city on Highway 212. Similar in style to Phra That Phanom, Phra That Tha Uthen is 66 meters high. Constructed in 1912, the chedi (pagoda) houses the relics of the Lord Buddhas' disciple brought from over from Yangon, Myanmar.

Phra That Maha Chai

Phra That Maha Chai is located at Wat Khosadaram, Tambon Maha Chai, some 40 kilometers from Nakhon Phanom town on the Nakhon Phanom-Sakon Nakhon (Highway No. 22). The monastery is easily accessible via a 2-kilometer road that leads directly to the temple. The chedi enshrines the holy relics of Lord Buddha. Inside the convocation hall is Thailand's largest wooden Buddha image. The hall also features exquisite murals depicting the life of Lord Buddha that are regarded as one of the finest and rarest murals of the Northeast.


Wat Si Thep

Wat Si Thep is situated on Sunthon Wichit Road and houses the highly revered Phra Saeng, which is said to have been built along with Phra Suk and Phra Sai, two other Buddha images. In addition, the ordination hall features exquisite murals.

Phra That Prasit


Located in Amphoe Na Wa, the stupa is designated as a holy place, especially for one born on Thursday. It is believed to grant the wish of working successfully.


Phra That Phanom

Phra That Phanom is located 50 kilometers from Nakhon Phanom town on Highway No. 212. It is the most important Buddhist site in the province. A 53-meters tall square-shaped pagoda, it was believed to have been built before the 12th century. The pagoda, which is believed to have originally been of Khmer design, was renovated through the years to its present Laotian design. The pagoda enshrines the holy relics of the Lord Buddha. On August 11, 1975 at 7 p.m., the entire pagoda collapsed after many days of rainstorm. The Thai public subsequently made considerable donations to rebuild the pagoda to its original splendor. People placed many valuables inside and placed a 110-kilogram solid gold spire on top of the pagoda.

Wat Trai Phum

A riverside temple located in Tha Uthen District where the 15th century, 80-inch tall Phra Bang image with an octagon base surrounded by 8 elephants is enshrined. It is believed that a procession with the image during the dry season will bring rainfall.

Phra That Renu Nakhon

Phra That Renu Nakhon is located 52 kilometers south of Nakhon Phanom town on Highway No. 212. Upon reaching the kilometer 44 marker, turn right and proceed for another 7 kilometers. The pagoda, which is 35 meters high, was built in 1918 and is a scaled down replica of Phra That Phanom. Inside the pagoda are a Buddhist scripture and a gold Buddha image.

Renu Nakhon is home to many Phu Thai ethnic minorities who retain their culture, especially their dances and the custom of the Bai-Si-Su-Kwan ceremony. This indigenous group excels weaving cotton and their products that are highly sought after by tourists.


Wat Okat (Wat Okatsibuaban)

The temple, which is located along the bank of the Mekong River, on Sunthon Wichit Road is an ancient monastery that has not been dated. The temple was built before the provincial town was established and houses many highly-revered old Buddha images such as Phra Teaw and Phra Tiam. Additional attractions at the temple are its magnificent murals.


Wat Maha That

This monastery is located on Sunthon Wichit Road, on the bank of Mekong River. The compound includes Phra That Nakhon a sacred pagoda highly worshipped by Buddhists. With a square base of 5.8 meters wide and a height of 24 meters, the pagoda was built by Phraya Ammat (Pom), the army commander-in-chief from Vientiane who built Nakhon Phanom City.

Tha Khaek (located in Laos)

Foreigners wishing to extend their journey to Tha Khaek should obtain Lao Visas. Only travelers with valid visas are allowed to cross to Laos by ferry. Tha Khaek is a trade outpost with interesting French colonial architecture.

Saint Anna Nong Saeng Church

Saint Anna Church is located on Sonthornvijit Road which runs parallel to the dame in front of the city of Nakhon Phanom. The church was built in 1926 by a Catholic priest. The church stands as a symbol of an international city that welcomes inhabitants from all walks of life. Before Christmas eve, Christians will make different styles of stars and put them together in the church.

Riverside Promenade

Fancy a walk along the mighty and famous Mekong River? Visitors can stroll along the riverside promenade parallel to the Mekong River and enjoy the view across the river of Tha Khaek City against the mountainous backdrop. The view is spectacular in the evening as the sun sets over the mountains on the other side of the river.

Phu Kratae Golf Club

Located in the compound of Nakhon Phanom Technical School, Nitayo Road, Nakhon Phanom 48000, golf lovers may call 042 511177 for reservation or more details.

Phra That Nakhon

Located in amphoe Mueang, the stupa is designated as a holy place, expecially for one born on Saturday. It is believed to grant the wish of being a respectful leader.

Hat Thai Mueang

Thai Mueang Beach is a freshwater beach that appears only during the dry season from February to April when it extends to the middle of the Mekong River almost reaching the river bank on the Laos side. This beach is another excellent place from which to enjoy the river view from dusk to dawn.

Ban Nong Chan Old Town

This is the only site where it is possible to see the brick ruins and a number of large trees that are over a hundred years old. Archeological evidence reveals that the place was formerly the camp site of Phraya Chiangsa who led his troops from Vientiane to assist Tao Kumsing in the fight to liberate Tao Kumsing's Kingdom from Tao Gugnews control. This old town is located about 5 kilometers from the city.

Phu Langka National Park

This park is in the Langka Mountain Range, 6 kilometres from Ban Phaeng district and comprises 2 waterfalls.

Namtok Tat Kham is located near the park office. This small 4-tiered waterfall is superb for relaxation.

Namtok Tat Pho, which can be seen from the highway paralleling the Mekong River, is located 11 kilometers from Ban Phaeng and 5 kilometers from Tat Kham Waterfall. Equally beautiful, Tat Pho is best visited during the rainy season. A trail to the waterfall allows visitors to enjoy the beauty of both sides of the falls while walking a little over 1 hour.


Phra Achan Bua Temiyo Museum

Phra Achan Bua Temiyo Museum is situated at Wat Sila Mongkhon in Ban Lak Sila, only 5 kilometers from Amphoe That Phanom. The museum houses the remains of the famous monk Phra Achan Man Phuritatto and the religious items of another monk, Phra Achan Bua Temiyo. The well-preserved body of the latter monk is kept here and is highly revered by locals.


นครพนม : ข้อมูลทั่วไป

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

      นครพนม เมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง(ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อพญานันทเสนผู้ครองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนาอำมาตย์และประชาชนต่างก็เห็นว่าบ้านเมืองเกิดเภทภัยหลายครั้ง ควรที่จะย้ายไปสร้างเมืองใหม่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นดงจึงได้เรียกชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “มรุกขนคร” หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวก มรุกขนครในสมัยพญาสุมิตรธรรมเมื่อ พ.ศ. 500 นั้นรุ่งเรืองมาก มีเมืองขึ้นมากมายและมีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยการก่อพระลานอูบมุงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วสร้างกำแแพงล้อมรอบ มีงานสมโภชใหญ่โต หลังจากพญา สุมิตรธรรมแล้วก็มีผู้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค์ แต่ก็เกิดมีเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรจนกลายเป็นเมืองร้าง กระทั่งถึง พ.ศ. 1800 เจ้าศรีโคตรบูรได้สร้างเมืองมรุกขนครขึ้นใหม่ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในพ.ศ. 2057 ผู้ครองเมืองมรุกขนครคือพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศ ราชธานีศรีโคตรบูรหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น “เมืองศรีโคตรบูร” ตรงตามชื่ออาณาจักรดั้งเดิม ในยุคสมัยนี้ยังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมอีกด้วย ต่อมา พ.ศ. 2280 พระธรรมราชา เจ้าเมืองศรีโคตรบูรองค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองมาตั้งบนฝั่งขวา (ฝั่งไทย) เยื้องเมืองเก่าขึ้นไปทางเหนือ แล้วให้ชื่อว่า “เมืองนคร” ซึ่งก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายอีกหลายครั้ง ดังเช่น พ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมืองอีกครั้งไปตั้งที่ บ้านหนองจันทร์ ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือ 52 กิโลเมตร จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333 เมื่อผู้ครองเมืองนครถึงแก่พิราลัย เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “ นครพนม” ชื่อนครพนมนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้คำว่า “ นคร” ส่วนคำว่า “พนม” ก็มาจากพระธาตุพนมปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่ามรุกขนครเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งอยู่ในบริเวณที่มี ภูเขาสลับซับซ้อนจึงนำคำว่า “พนม” ซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ ส่วนคำว่า “นคร” ก็เป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุกขนคร นครพนมจึงหมายถึง “ เมืองแห่งภูเขา” นั่นเองจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม และอำเภอวังยาง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัด ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

 1. ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0 4251 3490-1
 2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1730, 0 4252 0797
 3. ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0 4251 3264
 4. บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0 4251 2494, 0 4251 3014
 5. สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1287, 0 4251 1574
 6. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 4251 1266, 0 4251 5680,0 4251 2469

Link ที่น่าสนใจ

ททท. สำนักงานนครพนม
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom
สำนักงานจังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th
อำเภอธาตุพนม
http://www.thatphanom.com
จังหวัดนครพนม
http://www.nkpinfo.com
วีดีโอ 4 อีสานสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ (8.58 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-310.html
วีดีโอ Fly & Drive ท่องถิ่นคาทอลิก นครพนม - สกลนคร (3.38 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-307.html
วีดีโอ ไหว้พระสามแผ่นดิน ตามเส้นทางหมายเลข 8 จ.นครพนม (2.59 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-306.html
วีดีโอ เส้นทางเลียบเลาะริมโขง เยือนถิ่นวัฒนธรรม จ.นครพนม (3.58 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-308.html
วีดีโอ เส้นทางล่องโขงมหานที ศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม (1.17 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-309.html
วีดีโอ เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จ.นครพนม (5.36 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-302.html
วีดีโอ ท่องเที่ยวอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม (10.38 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-335.html

นครพนม : ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางของ จ. นครพนม

การเดินทางจากนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง

 1. สกลนคร 93 กิโลเมตร
 2. มุกดาหาร 104 กิโลเมตร
 3. อุบลราชธานี 271 กิโลเมตร
 4. ขอนแก่น 298 กิโลเมตร
 5. หนองคาย 303 กิโลเมตร

รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 แล้วแยกขวาเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านจังหวัดสกลนคร ตรงเข้าสู่จังหวัดนครพนม ตามทางหลวงหมายเลข 22 รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครพนม มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852 – 66 และที่จังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1043 สำหรับบริษัทเอกชนติดต่อ บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด โทร. 0 4252 0411 บริษัท ชัยสิทธิ์ จำกัด โทร. 0 4252 0651 และบริษัทเชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. 0 4251 2098 www.transport.co.th

เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดบริการเที่ยวบินไปจังหวัดนครพนม สอบถามตารางการบินได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 , 0 4251 2494 www.thaiairways.com และบริษัท พี บี แอร์ จำกัด 0 2261 0220-5 , 0 4258 7207 www.pbair.com

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.นครพนม
การเดินทางจากอำเภอเมืองนครพนมไปยังอำเภอต่าง ๆ

 1. อำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร
 2. อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร
 3. อำเภอโพนสวรรค์ 45 กิโลเมตร
 4. อำเภอเรณูนคร 51 กิโลเมตร
 5. อำเภอธาตุพนม 52 กิโลเมตร
 6. อำเภอศรีสงคราม 67 กิโลเมตร
 7. อำเภอนาแก 78 กิโลเมตร
 8. อำเภอวังยาง 80 กิโลเมตร
 9. อำเภอบ้านแพง 93 กิโลเมตร
 10. อำเภอนาหว้า 93 กิโลเมตร
 11. อำเภอนาทม 130 กิโลเมตร

นครพนม : วัฒนธรรมประเพณี

สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทยลาว

กำหนดจัดงาน
วันที่ 12 - 15 เมษายน 2552

พื้นที่จัดงาน
อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กิจกรรมในงาน
สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด 7 แห่ง ตบพะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) เพื่อต่ออายุและเสริมศิริมงคล และชมการแสดงทางวัฒนธรรม

กิจกรรม Hi-Light
วันที่ 12 เมษายน 2552 พิธีทอดผ้าป่ามหากุสล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ ณ พระธาตุศรีโคตรบอง สปป. ลาว

สอบถามรายละเอียด
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร โทร. 0 4257 9240
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1

นครพนม : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

วัดพระธาตุมหาชัย

วัด พระธาตุมหาชัย ประดิษฐานอยู่บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม-สกลนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2276 เข้าวัดอีก 1.8 กิโลเมตร ทางเข้าวัดเป็นถนนคอนกรีต องค์พระธาตุสูง 37 เมตร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุ มหาชัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และที่วัดนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสนาที่สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมและชาวอีสานทั่วไป
การเดินทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครพนม-สกลนคร ทางหลวงหมายเลข 22 (กิโลเมตรที่ 201-202 เลี้ยวซ้ายเข้าวัดอีก 2 กิโลเมตร

พระธาตุพนม

พระ ธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในเขตอำเภอธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร”พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วในวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัด แรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุ ขึ้นใหม่ตามแบบเดิม การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ ปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม งานนมัสการองค์พระธาตุเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์

การเดินทาง จากสถานีขนส่งในอำเภอเมืองฯ มีรถปรับอากาศและรถธรรมดา คิวรถอยู่ข้างธนาคารทหารไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยาน แห่งชาติภูลังกา ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทาง จากตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางสายนครพนม-บ้านแพง ทางหลวงหมายเลข 212 ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตรและเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 220 อุทยานแห่งชาติภูลังกาครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าแดงที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ
น้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี สภาพโดยรอบร่มรื่น และมีลานหินเล็ก ๆ เหมาะสำหรับพักผ่อน
น้ำตกตาดโพธิ์ กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 212 จากนครพนมแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 214 เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่าน้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้นจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชั้นที่ 2 สูงถึง 30 เมตร
น้ำตกกินรี เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีลานหินกว้างรองรับน้ำตกและป็นที่นั่งพักผ่อน น้ำตกมี 2 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯภูลังกา ประมาณ 34 กิโลเมตร
เจดีย์กองข้าวศรีบุณเนาว์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศ เนปาลเมื่อปี 2543 ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูง ประมาณ 563 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในตอนเช้าที่สวยมาก เจดีย์นี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ 4 กิโลเมตร
เจดีย์อาจารย์วัง เป็นเจดีย์ขนาดเล็กใช้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วัง เกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ตั้งอยู่บนลานหินทรายขนาดใหญ๋ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 545 เมตร อยู่ใกล้ๆกับหน้าผา "ใจขาด" ซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชันมากบริเวณรอบๆมีก้อนหินรูปทรงแปลกๆเป็นจุดชมวิวดู พระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลงที่สวยงามมากอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้โดยการเดินผ่านไปทางเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

พระธาตุท่าอุเทน

พระ ธาตุท่าอุเทน อยู่บ้านท่าอุเทน ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ 3 คือเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระอาจารย์ศรีทัตถ์เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2454 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี การเดินทาง จากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ประมาณ 26 กิโลเมตร

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร

สวน สาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูร เป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน จะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม หาดทรายจะยื่นออกไปไกลจนถึงกลางลำน้ำโขง นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเที่ยวและเล่นน้ำ หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประะเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะยามดวง อาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า

พระธาตุเรณู

พระ ธาตุเรณู ประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร มีพุทธลักษณะสวยงามมาก การเดินทาง จากสถานีขนส่ง ยังไม่มีรถจากอำเภอเมืองฯ ไปอำเภอเรณูนครโดยตรง ต้องขึ้นรถสายที่ไปวัดพระธาตุพนม และลงตรงแยกบ้านหลักศิลา จากนั้นเหมารถสกายแล็ปเข้าไปที่วัด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์ พระธาตุเรณูอยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ 51 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 44 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2031 อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด
บริเวณนี้แต่เดิมเป็นเรณูนคร ถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทย ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี อาทิ ธรรมเนียมการต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ การเลี้ยงอาหารแบบพาแลง การชวนดูดอุ การฟ้อนรำผู้ไทย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆไว้บริการนัก ท่องเที่ยวและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมาย โดยเฉพาะบริเวณวัดพระธาตุเรณูนคร และตลาดอำเภอเรณูนคร
การฟ้อนผู้ไทยนับเป็นการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมแบบพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาว ผู้ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน จากบรรพบุรุษของชาวเผ่าผู้ไทย ในสมัยก่อนเรียกการฟ้อนรำแบบนี้ว่า “ฟ้อนละครไทย” เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน โดยการจับกลุ่มเล่นฟ้อนกัน

วัดโอกาสศรีบัวบาน

วัด โอกาสศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณกลางวัดจะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วจะประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม พระติ้วเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำ สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูร พ.ศ. 1328 ส่วนพระเทียมนั้นไม่ได้บุทองคำแต่ลงรักปิดทองเปลวใครเป็นผู้สร้างเมื่อใดไม่ ปรากฎ ในวันเพ็ญเดือนหก จะมีประชาชนมานมัสการพระติ้วและพระเทียมจำนวนมาก


พระธาตุประสิทธิ์

พระ ธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหว้า ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอท่าอุเทนถึงบ้านนาขมิ้น ถึงทางหลวงหมายเลข 2032 แยกซ้ายมือเข้าอำเภอศรีสงคราม ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องที่ใกล้เคียงเคารพนับถือมาก

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อปฏิบัติในการยื่นทำบัตรอนุญาตผ่านแดนไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยทางปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร อ.เมือง จ.นครพนม นักท่องเที่ยวสามารถใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญได้ โดยต้องประทับตราวีซ่าที่ทางสถานทูตลาวหรือสถานกงสุลลาวประจำที่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ออกให้ โดยเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท สำหรับคนไทยที่ไม่มีหนังสือเดินทางสามารถยื่นคำขอทำบัตรอนุญาตผ่านแดนได้ที่ สำนักงานจังหวัดหรือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 2 รูป
- ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้อง ฉบับละ 30 บาท (วันจันทร์-ศุกร์) และ 40 บาท (วันเสาร์-อาทิตย์) ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ คนละ 50 บาท
- กรณีเป็นนักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าบริการท่องเที่ยวให้แก่ การท่องเที่ยวแขวงคำม่วน คนละ 87 บาท หรือประมาณ 4,000 กีบ
- ค่าโดยสารเรือ ไป-กลับ คนละ 100 บาท ทุกวัน
บริษัททัวร์ที่จะติดต่อข้ามไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ บริษัท แม่โขง เวิลด์ ฮอลิเดย์ ถนนชยางกูร โทร. 0 4251 5775 บริษัท เอส พี บีอาร์ ทัวร์ โทร. 0 4251 2384 บริษัท นอร์ท บาย นอร์ทอีส โทร. 0 4251 3572 บริษัท วี อาร์ การท่องเที่ยว โทร. 0 4252 0563 , 0 4251 1485

พระธาตุศรีคุณ

พระ ธาตุศรีคุณ ห่างจากอำเภอธาตุพน&