“สิทธิพิเศษบัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี (BAY)"
Pick-up City/ Airport
Start Date Time
End Date Time
Flight No. Card Number
-

AVIS x BAY


เอวิสร่วมกับ BAY


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. จองล่วงหน้าเท่านั้นก่อนการเดินทาง โดยระบุเลขหน้าบัตร 6 หลักแรก ผ่าน www.AVISThailand.com/Krungsri เพื่อรับสิทธิ์และชำระค่าเช่าบริการและกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ การจองขึ้นอยู่กับสาขาและรถว่าง ณ ขณะนั้น (สามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง เช่าเกิน 4 ชม. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน)
 2. ราคารวม ไม่จำกัดกิโลเมตรและประกันภัยพื้นฐาน (แบบมีค่าความรับผิดชอบ) ส่วนแรก
 3. ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ประกันภัยพื้นฐาน (แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ) (SCDW), ประกันบุคคล (PAI), ประกันรถหาย (TP), คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ สามารถติดต่อซื้อเพิ่มได้เมื่อทำจอง หรือซื้อผ่าน call center ก่อนเดินทาง หรือที่สาขาบริการ AVIS
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้ งดรับเงินสดและบัตรเดบิต เพื่อกันวงเงิน
 5. เอกสารประกอบการเช่ารถ
  1) บัตรประชาชน/Passport
  2) ใบขับขี่
  3) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุและมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ) 8,000 -15,000 บาท/ คัน และชำระค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
 6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า